PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dlaczego warto studiować Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych w Siedlcach?

Kubeczki a w nich kredki, ołówki i pędzelki

Kierunek praktyczny edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to studia pierwszego stopnia z obszaru sztuki adresowane do wszystkich maturzystów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje plastyczne i artystyczne, pozwalające na pracę w zawodzie plastyka. Bogata oferta praktyk zewnętrznych, oraz podstawy teoretyczne i warsztatowe zdobywane w technikach klasycznych i cyfrowych przygotowują absolwentów do aktywności zawodowej indywidualnej lub zespołowej.

prezentacja kierunku edukacja artystyczna w formacie pdf (prezentacja w formacie PDF)


Kontakt

Palce dłoni dotykające ekranu włączonego tabletu

Pracownia Sztuki

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 06

e-mail: sztuka@uph.edu.pl