PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

g13

Wystawa grafiki studentów pierwszego roku

W Galerii Ściana Wydziału Nauk Humanistycznych UPH prezentujemy prace studentów pierwszego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych powstałe w pierwszym semestrze zajęć z grafiki warsztatowej, prowadzonych przez dr Agnieszkę Mazek. Eksponowane dzieła młodych twórców to barwne monotypie i czarno-białe linoryty.

Studentki w maseczkach na twarzy przy ścianie, na której wiszą prace rysunku

Rysunek w dyscyplinach plastycznych jest odpowiednikiem logiki w naukach teoretycznych. Rysunek pozwala zakomponować obraz pojawiający się w kadrze zgodnie z teorią widzenia, perspektywą linearną i malarską. Pozwala zorganizować kadr, zrozumieć intencje autora, poszukiwać kierunków dalszych projektów. Dziedziny plastyczne korzystają z najprostszego i najbardziej intuicyjnego alfabetu kresek, linii, walorów i światłocienia. Ale rysunek może być też samodzielnym środkiem wyrazu emocji, myśli, uczuć.

Mikołaj Bieluga