PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Folder promocyjny wydarzenia

Międzyrzeczywistość. Przestrzeń i jej reprezentacje w obrazach

Wernisaż wystawy Andrzeja Sołtysiuka, na zdjęciu uczestnicy wernisażu wewnątrz galerii

W dniu 7 lutego 2020 roku w A galerii na Wydziale Nauk Humanistycznych, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Sołtysiuka "SKRAJ RZECZYWISTOŚCI". Autor wystawy urodził się w 1945 r. w Białymstoku. W 1965 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Supraślu i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Spotkanie uczestników wydarzenia, na zdjęciu między innymi Tomasz Nowak i Tamara Zacharuk

Autorka projektu  SECURITY FIRST !

dr inż. Agata Jaździk-Osmólska

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Layout i opracowanie graficzne

dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Nauk Humanistycznych, Pracownia Sztuki

Uczestnicy wystawy oglądają prace rozwieszone na ścianach galerii
W dniu 17.10.2019 roku w "A Galerii" Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się wernisaż wystawy Magdaleny Hinz-Wójcickiej.

Zdjęcie grupowe uczestników wernisażu

Organizacja w 2019 roku wystawy prac artystów plastyków Zakładu Sztuki Pracownia’19 wpisuje się w obchody 50-Lecia Naszej Uczelni. Jest też powtórzeniem pomysłu wspólnej wystawy pracowników z 1992 roku Pracownia’92.Choć zmieniają się czasy, obsada, nazwa i ranga Uczelni, oraz miejsce wystawy – zamiast Muzeum Regionalnego nasze prace są pokazywane w nowoczesnym budynku Wydziału Humanistycznego w A Galerii, ale idea wspólnej prezentacji dokonań twórczych naszej ekipy jest ciągle ta sama i daje nam wiele satysfakcji. Jako novum, równolegle do naszej wystawy będą miały miejsce w przestrzeni Galerii Ściana prezentacje pierwszych dyplomantów powstałego w 2015 roku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni

Wystawa czynna: 23 maja – 23 września 2019 r.