PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

logo konkursu Gdybym miał dwie dusze
 We czwartek 22 czerwca w gmachu Biblioteki Głównej odbyło się otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Gdybym miał dwie dusze". Konkurs był związany z życiem i twórczością Adama Chmielowskiego, czyli św. Brata Alberta. Uroczystość uświetnił wykład przybliżający postać tego artysty i świętego, który wygłosiła s. Weronika Mościcka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Cieszymy się, że tak wiele młodych talentów odpowiedziało twórczo na tak trudny temat. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszej drodze rozwoju artystycznego.
Wernisaż wystawy, na zdjęciu Zbigniew Karczmarzyk, Marek Zając i Tomasz Nowak
Wernisaż wystawy malarstwa Marka Zająca uroczyście otworzył  dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. UPH, Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Wernisaż wystawy, Tomasz Nowak przemawia do uczestników wystawy
Wernisaż 26 stycznia 2017

Wernisaż wystawy "Genius Loci" zaszczycili swoją obecnością: Pani Anna Sochacka - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, JM Rektor prof. Tamara Zacharuk, Pan Stanisław Biardzki reprezentujący Starostę Siedleckiego, Pani dr Adrianna Pogoda-Kołodziejak - prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Humanistycznym, Pani Halina Cholewka artysta grafik, Pan Antoni Wróblewski artysta grafik, Pan Andrzej Ruciński artysta fotografik, Pan Ireneusz Parzyszek artysta grafik, Pan mgr Łukasz Wawrzyszczuk oraz jego uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Siedlcach, studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz nauczyciele akademiccy i sympatycy działań artystycznych w Galerii Przestrzeń Sztuk.
Wernisaż prowadzili: dr Maria Piątek oraz dr hab. Tomasz Nowak, prof. nadzw.

Folder promocyjny wystawy sztuk plastycznych

  Sztuki plastyczne są obecne w procesie edukacji od początku istnienia siedleckiej Uczelni. Pierwszą jednostką dydaktyczną utworzoną w 1971 r. była Pracownia Plastyki, a jej program nauczania wspierany był przez pierwszego Rektora doc. Józefa Kozłowskiego, który rozumiejąc znaczenia wychowania, poprzez kontakt z dziełem sztuki, stworzył  kolekcję polskiego malarstwa współczesnego.

Zdjęcie grupowe uczestników wernisażu
29 stycznia 2016 r., o godz. 18.00 odbył się wernisaż wystawy EVIVA L’ARTE w Galerii PRZESTRZEŃ SZTUK - Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Otwarcia wystawy dokonał artysta rzeźbiarz Michał Gardziński. W wystawie uczestniczą artyści z Polski i Serbii, członkowie interdyscyplinarnych grup twórczych  takich jak: Grupa Arte, założonej przez Miodraga Jakšića z Belgradu oraz Młodzi Sztuką, założonej przez Edytę Dzierż z Warszawy. W prezentacji bierze udział Juliusz Erazm Bolek, poeta nie należący do żadnej z tych grup. Pomysłodawcą projektu jest Anna Kossakowska oraz Edyta

 

Dzierż.