PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instrukcja dla studentów i pracowników dotycząca COVID-19

Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla studentów Ministerstwa Edukacji i Nauki - broszura PDF

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Pisma Okólnego Nr 12/2021 JM Rektora UPH w Siedlcach proszę o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie budynków UPH. 

 

zx01

 Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, na Wydziale Nauk Humanistycznych odbył się wernisaż wystawy malarstwa dwóch artystów Toamsza Sadleja oraz Tomasza Nowaka.