PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studentki w maseczkach na twarzy przy ścianie, na której wiszą prace rysunku

Rysunek w dyscyplinach plastycznych jest odpowiednikiem logiki w naukach teoretycznych. Rysunek pozwala zakomponować obraz pojawiający się w kadrze zgodnie z teorią widzenia, perspektywą linearną i malarską. Pozwala zorganizować kadr, zrozumieć intencje autora, poszukiwać kierunków dalszych projektów. Dziedziny plastyczne korzystają z najprostszego i najbardziej intuicyjnego alfabetu kresek, linii, walorów i światłocienia. Ale rysunek może być też samodzielnym środkiem wyrazu emocji, myśli, uczuć.

Mikołaj Bieluga

Wystawa jest efektem studenckich zmagań z rysunkiem na trzecim semestrze edukacji artystycznej. Ćwiczenia z rysunku prowadzone przez profesora Mikołaja Bielugę zaowocowały znacznym rozwojem naszych umiejętności – zarówno od strony technicznej, jak i w sposobie poprawnego rysowania ludzi. W trakcie zajęć nauczyliśmy się jak prawidłowo wykonać konstrukcję postaci, po czym później dopełnić ją mięśniami, skórą, a wreszcie ubraniem. Każdy z nas mógł odnaleźć się w czasie ćwiczeń, ponieważ wszystkie z wyznaczonych zadań charakteryzowały się innym sposobem i techniką wykonania. Najczęściej jednak sięgaliśmy po węgiel, który nadal naszym pracom ekspresyjności i zbudował iluzję przestrzeni, w której umieściliśmy naszego modela. Pod koniec semestru z pełną świadomością odkryliśmy jak wiele zmieniło się w naszym sposobie rysowania postaci i jak można wzbogacić prace za pomocą prostych technik.

Wiktoria Świętuchowska  sem. III  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Wystawa jest realizacją przedmiotu prowadzonego przez dr hab. Mikołaja Bielugę. Prace zostały wykonane przez studentów III roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.
Zajęcia pozwoliły doszlifować umiejętności rysowania rożnych przedmiotów w perspektywie, przestrzeni, ruchu oraz ukazać przenikanie płaszczyzn. Ćwiczenia wymagały skupienia, konsekwencji i determinacji, a także użycia różnych technik rysunkowych (ołówek, węgiel, tusz) oraz pozwalały na własną interpretację.
Wystawa przedstawia prace z siedmiu zadanych tematów rysunkowych, które zrealizowano w tym semestrze. Był to między innymi hiperrealizm, przenikanie płaszczyzn, ruch przedmiotu, ruch postaci itd.

Studenci III roku, sem. V Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Fotogaleria