PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Fotografie prezentują fragment semestralnego przeglądu prac malarskich studentów I roku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z przedmiotu Podstawy malarstwa prowadzonego przez dr hab. Tomasza Nowaka, prof. uczelni.

Wybrane prace prezentowane są w Galerii Ściana Pracowni Sztuki w Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach/ 11 lutego - 31 marca 2022
 
 

Fotogaleria