PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studenci I roku (studiów pierwszego stopnia)!

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni zaprasza Was na spotkanie informacyjne z Władzami wydziału, instytutów, opiekunami poszczególnych lat studiów, przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WH, kierownikiem UOK.
Spotkanie odbędzie się 6 października 2022r. (czwartek) o godz. 9.30 w auli 0.8B
 
Obecność obowiązkowa!