PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

STUDENCI I roku studiów I i II stopnia

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych UPH

zaprasza osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych

(w III turze rekrutacji)

11 października 2022 r. (wtorek), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00

 do Dziekanatu (pokój nr 1.23) w celu:

- podpisania ślubowania

- odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej

- wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł)