PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PRACOWNIA SZTUKI   (p. 0.62)
kierownik – dr hab. Tomasz Nowak, profesor uczelni

dr hab. Mikołaj Bieluga, profesor uczelni  https://bieluga.eu/
adiunkt - dr Agnieszka Mazek
adiunkt – dr Robert Szymani
adiunkt - dr Marcin Sutryk
adiunkt - ks. dr Robert Mirończuk
samodzielny technik/asystent - mgr Michał Gardziński

dr hab. ks. Michał Szulik, profesor uczelni
adiunkt – dr Grzegorz Kramarz
starszy wykładowca – mgr Andrzej Magryta