PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dyżury pracowników Pracowni Sztuki

semestr zimowy 2021/2022

 dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni

 Środa: 13.00 - 15.00 pok. 0.62

mgr Michał Gardziński

Wtorek: 11.00 - 12.45 pok. 0.45/prac. rzeźby

dr Grzegorz Kramarz

 

mgr Andrzej Magryta

 

dr Agnieszka Mazek

 

ks. dr Robert Mirończuk

 

dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni

Środa: 13.00 - 15.00 pok. 0.62 

dr Marcin Sutryk

Czwartek: 17.30 - 19.00 pok. 0.61/62 

ks. dr hab. Michał Szulik, prof. uczelni

 

dr Robert Szymani

Wtorek: 8.15 - 9.45 pok. 0.50

dr Anna Karolina Zwoniarska

Wtorek: 17.00 - 18.00 pok. 0.50

mgr Aleksandra Rykała

Piątek: 11.00 - 12.30 pok. 0.49