PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

STUDENCI I roku studiów I i II stopnia

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych UPH

zaprasza osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych

(w III turze rekrutacji)

11 października 2022 r. (wtorek), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00

 do Dziekanatu (pokój nr 1.23) w celu:

- podpisania ślubowania

- odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej

- wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł)

 

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych zaprasza osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych (w I oraz II turze rekrutacji) do Dziekanatu w celu:

 - podpisania ślubowania
- odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej
- wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł)
Studenci kierunku Sztuki plastyczne proszeni są o stawiennictwo 
 
6 października 2022 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00
 

Studenci I roku (studiów pierwszego stopnia)!

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni zaprasza Was na spotkanie informacyjne z Władzami wydziału, instytutów, opiekunami poszczególnych lat studiów, przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WH, kierownikiem UOK.
Spotkanie odbędzie się 6 października 2022r. (czwartek) o godz. 9.30 w auli 0.8B
 
Obecność obowiązkowa!