PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

r01

W dniu 31 stycznia 2023 roku w A-Galerii, na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbył się wernisaż rzeźb Aleksandry Mazurkiewicz, absolwentki i wykładowcy na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, od 2022 roku także wykładowcy na kierunku Sztuki Plastyczne na UPH w Siedlcach. Wystawa będzie otwarta do 10 marca 2023 roku.

m05

Akt Trzeci

Studenci Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych semestr III