PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

m05

Zajęcia z malarstwa w drugim semestrze roku akademickiego 2020/21 na kierunku praktycznym pierwszego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych odbywały się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zarządzeniami JM Rektora UPH w Siedlcach profesora Mirosława Minkiny.

Zajęcia praktyczne obejmowały tematy studyjne (martwa natura, postać we wnętrzu, panorama wnętrza), oraz plener. Był to czas poznawania własnych możliwości interpretacyjnych wyrażanych w malarskich technikach wodnych. Założeniem metodycznym zajęć była swobodna wypowiedź malarska oparta o obserwację natury. Początek drogi to poznawanie własnej wrażliwości przez studentów, kładzenie fundamentów pod samodzielną pracę twórczą.

Mikołaj Bieluga

                                                                                                             

Ten semestr przebiegał pod hasłem poznawania koloru w kontrolowanych warunkach studyjnych. Kolejne tematy martwych natur dały nam sposobność do zrozumienia zależności między kolorem, temperaturą, a oddawaniem głębi. Wykonane prace, nie skupiają się raczej na detalu, a bardziej na odwzorowaniu koloru oraz zależności między plamami barwnymi, w celu poznania zasad harmonijnego komponowania kadrów. Było to także spotkanie z nową techniką, czyli z malarstwem akrylowym.

Nieodłącznym elementem związanym z zagadnieniem koloru jest pojęcie światłocienia, a fakt iż w wielu przygotowanych kompozycjach występowały elementy różnie pochłaniające i odbijające światło, był okazją do przedstawienia mnogości faktur, struktur, odbić, załamań światła i zmatowień.

Przełamaniem monotoniczności przedstawień w pracowni było wyjście w plener i wynikająca z tego próba ujęcia przestrzeni w świetle naturalnym, a także ujęcie bardziej organicznych form.

Michał Tomasz Borkowski
Student Edukacji Artystycznej I rok, II sem.

 

Fotogaleria