PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

w01

Wiodącym tematem prac malarskich w semestrze trzecim edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych była postać ludzka we wnętrzu pracowni. Zadaniem studentów była własna interpretacja postaci modela towarzyszącego na każdych zajęciach malarstwa, polegająca na oddaniu własnych emocji, nastroju chwili, ale umiejscowiona w konkretnych realiach – światła, przestrzeni, koloru, prawidłowych proporcji anatomicznych.

Poszukiwanie własnego spojrzenia na rzeczywistość stanowiło dalszy krok w rozwijaniu warsztatu młodych artystów, pozwoliło uniknąć fotograficznej dosłowności, schematyczności i jednocześnie wykształcić wrażliwość na zjawiska malarskie. Umiejętność ta odróżnia artystę i kucharza patrzących np. na stragan z owocami. Obrazy prezentowane na wystawie pokazują różnice w interpretowaniu tej samej sytuacji i postaci, zachowując podstawowe realia.

Mikołaj Bieluga

 

Fotogaleria