PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych zaprasza osoby przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych (w I oraz II turze rekrutacji) do Dziekanatu w celu:

 - podpisania ślubowania
- odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej
- wniesienia opłaty za dobrowolne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (w kwocie 50 zł)
Studenci kierunku Sztuki plastyczne proszeni są o stawiennictwo 
 
6 października 2022 r. (czwartek), w godz. 9.00 – 15.00, przerwa 11.30 – 12.00