PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok akademicki 2022/2023

 

Studia I stopnia, stacjonarne

 

Sztuki plastyczne - I rok - rozkład zajęć                     

                                          wersja dostępna cyfrowo

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - II rok - rozkład zajęć

                                                                                                   wersja dostępna cyfrowo

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - III rok - rozkład zajęć

                                                                                                     wersja dostępna cyfrowo

 

Studia II stopnia, stacjonarne

Sztuki plastyczne - I rok - rozkład zajęć

                                         wersja dostępna cyfrowa